ZÁZNAM Z ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU