ZÁZNAM Z ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU

ZÁZNAM Z ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU
20. júna 2019 andreas