Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. (Rim 4, 9)

Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. (Rim 4, 9)
18. júna 2019 andreas

(Peter Cap) Abrahám uveril, že napriek starobe Sáry bude mať syna a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Avšak keď pod vrchom Morja povie sluhom: „Vy ostaňte tu s oslom, ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám.“ (Gn 22, 5) Vie, že Boh od neho žiada obetu jeho syna Izáka, a predsa povie: „… vrátime sa k vám.“ Toto je Abrahámova viera. Uveril, že Boh má moc aj mŕtvych vzkriesiť (porov. Hebr. 11, 19). Toto chce Boh robiť aj s nami. Aby si proti nádeji uveril, že on má moc zmeniť tvoj život, že má moc vyliečiť tvoju chorobu, zachrániť manželstvo, vyriešiť nezamestnanosť. A to sa ti bude počítať za spravodlivosť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)