Nitrianska diecéza má nových diakonov a jedného novokňaza

Nitrianska diecéza má nových diakonov a jedného novokňaza
16. júna 2019 andreas
Starobylá nitrianska katedrála – Bazilika sv. Emeráma sa 15. júna 2019 opäť stala miestom, kde nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vyslúžil sviatosti posvätného diakonátu a kňazstva. Slávnostná udalosť v Nitrianskej diecéze je svedectvom nádeje do budúcnosti.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/