Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5, 48)

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5, 48)
15. júna 2019 andreas

(Peter Cap) Toto nie je pre mňa, to je výzva pre svätých a ja nie som svätý! Toto si povedali mnohí svätci predtým, než prijali výzvu. Ak si športovec, máš svoj športový vzor. Ak si človek tohto sveta, máš svoju celebritu. A ak si kresťan? Ak to nie je Boh, môj a tvoj Spasiteľ, potom kto ťa odeje šatom svätosti? Veď iba on je svätý, ako to potvrdzuje Kniha Levitikus: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19, 2) Prečo sa tak bojíme svätosti? Sami sa nemáme šancu stať svätými, dokonalými. Ak však túžime po svojej svätosti, on to v nás môže spôsobiť. Jedine on má moc robiť zázraky. Z nás, ľudí plných sebectva, egoizmu, pýchy urobiť svoj svätý ľud.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)