Te Deum Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Te Deum Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
14. júna 2019 andreas
Pri príležitosti záveru akademického roka na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v piatok 14. júna 2019 v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávili ďakovnú svätú omšu, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/