Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal… (Mt 5, 33)

Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal… (Mt 5, 33)
14. júna 2019 andreas

(Peter Cap) Veľakrát sa hovorí, že slovo robí chlapa. Nie preto, že veľa rozpráva, ale že si za svojím slovom stojí. Všetky vzťahy, priateľstvá a spolunažívanie je postavené na slove. A preto je jeho váha veľmi veľká. Prvé zmluvy boli postavené na jednoduchom slove. O to viac je to slovo zraniteľnejšie, ak sa prestane dodržiavať. Vtedy sa všetko rúca – priateľstvá, dôvera, vzťahy. Preto sú veľmi vážne slová: „Ale vaša reč nech je ,áno – áno,‘ ,nie – nie.‘ Čo je navyše, pochádza od Zlého.“ (Mt 5, 37)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)