Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 5, 20)

Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 5, 20)
12. júna 2019 andreas

(Peter Cap) Aká bola spravodlivosť farizejov a zákonníkov, aby naša mohla byť väčšia a mohli sme vojsť do nebeského kráľovstva? Bola postavená na Zákone a jeho dodržiavaní. Koľkokrát v živote sa stávam farizejom a zákonníkom? Žiadam od svojich najbližších dodržať zákon: „Nič od teba nechcem, len… Rob to, čo máš robiť, a všetko bude v poriadku.“ Ale tu je niekto väčší ako zákon a on jediný je spravodlivý. Svoj zákon však postavil na milosrdenstve a až potom na spravodlivosti. Ak by to nebolo tak, nikto z nás nemá šancu vojsť do kráľovstva.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)