Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš (Spomienka na zjavenie sa archanjela Gabriela mníchovi z hory Athos a zjavenie hymnu Dôstojné je)

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš (Spomienka na zjavenie sa archanjela Gabriela mníchovi z hory Athos a zjavenie hymnu Dôstojné je)
11. júna 2019 andreas

Svätý apoštol Bartolomej 11. júna nám Gréckokatolícka cirkev pripomína apoštola Bartolomeja. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Oráčov syn“. Bartolomeja v Novom zákone spomínajú katalógy apoštolov ako jedného z Dvanástich. Bartolomej je veľmi pravdepodobne identický s Natanaelom z Kány Galilejskej (Jn 1,45-50; 21,2) pretože je ako Kristov svedok úzko spojený s Filipom a zároveň sa s ním objavuje medzi apoštolmi. […]

The post Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš (Spomienka na zjavenie sa archanjela Gabriela mníchovi z hory Athos a zjavenie hymnu Dôstojné je) appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Obsah bol automatický prevzaný zo stránok Bratislavskej eparchie – www.grkatba.sk.