Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice
10. júna 2019 andreas

Pondelok po nedeli Päťdesiatnice pamätá Gréckokatolícka cirkev na Svätého Ducha. Vnútorný život Boha, najmä jeho personálna trojjedinosť, sú neprístupné prirodzenému poznaniu človeka. Svätý Duch vo Svätom Písme predstavuje zjavujúcu sa Božiu silu. Avšak jeho pôsobenie necháva jeho vlastnú osobu, viac ako osoby Otca a Syna, v skrytosti. Tak dochádza k tomu, že práve Svätý Duch, […]

The post Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Obsah bol automatický prevzaný zo stránok Bratislavskej eparchie – www.grkatba.sk.