Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? (Mt 18, 17)

Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? (Mt 18, 17)
10. júna 2019 andreas

(Peter Cap) Uf, ako sa to ťažko počúva! Lebo slovo je dnes adresované mne, Petrovi, a tebe, Jozef, Michal, Mária… Cítiš, ako sa búri naša pýcha? Kto si dovolil niečo také o mne povedať? Sám Boží Syn, ktorý je pravda! A čím skôr tieto slová o sebe prijmeš, tým lepšie, lebo on pozná naše srdce a vie, ako rýchlo sme ochotní uveriť čomukoľvek, vie, ako ľahko dokážeme urobiť kompromis so svojím svedomím. Sme skazení našimi hriechmi, a preto je jeho slovo pravdivé. Avšak jeho milosrdenstvo je väčšie, lebo prišiel kvôli hriešnikom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)