Zorganizovali kurz pre farských koordinátorov Pápežských misijnách diel

Zorganizovali kurz pre farských koordinátorov Pápežských misijnách diel
9. júna 2019 andreas
Jeho obsahom boli štyri prednášky z oblasti histórie PMD, misijných dokumentov pápežov, inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov a praktické podnety a usmernenia pre prácu farského koordinátora PMD k spoločným aktivitám vo farnostiach. Súčasťou kurzu je aj spoločné slávenie svätej omše.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/