Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú… (Jn 5, 28 – 29)

Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú… (Jn 5, 28 – 29)
8. júna 2019 andreas

(Marko Rozkoš) Spoločenstvo. Človeku je vlastné a potrebné ako vzduch na dýchanie. Bez neho človek hynie. Pre kresťana spoločenstvo svätých – také silné, že prežíva i smrť. Pamätajme na to, keď ho vytvárame už počas pozemského života. Žiadna investícia do vzťahu s druhými sa nestratí. Žiadna modlitba za zosnulých nie je zbytočná.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)