Aby zostal s vami. Naveky.

Aby zostal s vami. Naveky.
7. júna 2019 andreas

Boží Duch je duchom jednoty. To vidieť na apoštoloch zhromaždených na tom istom mieste, ale aj na pôvodných obyvateľoch sveta, ktorí mali jeden jazyk a rovnakú reč.

Jednota medzi nimi fungovala do chvíle, keď zabudli na svoje hranice. Mysleli si, že vytvoria niečo užitočné a potrebné, čo malo siahať do neba. Chceli sa dotknúť Boha svojimi silami, no niečo sa pokazilo, prestali si rozumieť.

Jednota
je dar, nie je výsledkom našej ľudskej snahy ani samozrejmosťou. Je možné dať
dokopy zástup ľudí, ktorí sa zdajú byť jednotní, no preto, aby robili zlo, alebo
len tak, pre zábavu či bez nejakého jasného cieľa. Je možné bývať v jednom
dome – krásne postavenom, zariadenom a upratanom, spojení len tak navonok
bez toho, aby bolo cítiť jednotu.

Keď
nedocením toho druhého, keď si myslím, že som najdôležitejší, najšikovnejší,
naj… v očiach niekoho, to sú postoje, ktoré niečo kazia v našich
medziľudských vzťahoch. Byť v jednote s Bohom, so sebou samým a s mojím
blížnym prináša ovocie, ktoré je cítiť – pokoj v duši, radosť, ktorá sa
nebojí prejaviť, nasadenie sa aj pre ťažké veci… Takýto spôsob  života v komunite, v práci, vo
farnosti nás bude napĺňať a budeme ho radi žiť, nielen prežívať.

Deň Turíc
je splnením prísľubov. Ježiš povedal, že nám pošle Tešiteľa, ktorý nás naučí
a pripomenie nám všetko. Máme teda počítať s jeho pôsobením, aby sme
boli aj jeho svedkami. Pozvime ho znova s veľkou rozhodnosťou do svojho srdca aj do našich domov, komunít, vzťahov. On chce byť
dnes špeciálnym hosťom u nás. Ponúknime mu to najlepšie, čo máme – naše
srdce také, aké je, naše medziľudské vzťahy, naše obavy, radosti, úspechy i
plány.

Duch Svätý prichádza na
pomoc našej slabosti, pretože nevieme ani to, ako sa máme správne modliť, čo si
prosiť, ale on najlepšie vie, aké sú naše očakávania, čo potrebujeme. Pozná
naše možnosti a pomôže nám ich aj dobre využiť. Duch Svätý poslaný od Otca
nás bude učiť. Ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť,
dobrota, vernosť, pokora, vláda nad sebou. Otvorme sa tomuto Božiemu Duchu so
všetkými jeho darmi a dovoľme mu, aby nás urobil vnímavými na jeho lásku
a odvážnymi v svedectve života.

Tomáš Brezáni, CM
Foto: Arimatea Kiškovská, SDR

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)