PRIAMY PRENOS ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU

PRIAMY PRENOS ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU
6. júna 2019 andreas