PRIAMY PRENOS ADORÁCIE S POKLONOU PRED NAJSVÄTEJŠOU SVIATOSŤOU