Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. (Sk 23, 11)

Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. (Sk 23, 11)
5. júna 2019 andreas

(Marko Rozkoš) Trhoviská, štadióny, stanice, festivaly. Verejný priestor, kde sa nedáva servítka pred ústa. Téma Boh je tu zavalená pod obrovským nánosom balastu ľudského ega. Svätého Pavla to skoro roztrhalo. Hlas davu je silný, no Božie slovo mocnejšie. Hviezdoslav o tom píše: „Pravdu možno zohaviť, liché skrz zákony, umoriť i pochovať: načas však len! Pravda svätá – slnka zjav velebný a tichý, trón zaujme, uchopí vládu moci, práva v spravedlivé dlane!“ Cvičme sa obhajobe kresťanského postoja.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)