Prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. (Jn 16, 2b.)

Prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. (Jn 16, 2b.)
4. júna 2019 andreas

(Marko Rozkoš) Kresťania, najmä tí, čo radi chodia do chrámu, sú vďačným terčom prinajmenšom posudzovania zo strany vonkajších pozorovateľov. Ak je ich dôvodom môj úprimný vzťah s Bohom, potom sú slová o Tešiteľovi adresované práve mne.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)