Svätý Otec František rumunským autoritám: Boh žehnaj Rumunsko

Svätý Otec František rumunským autoritám: Boh žehnaj Rumunsko
31. mája 2019 andreas
Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca pri stretnutí s predstaviteľmi verejného života a diplomatickým zborom, ktorý predniesol v prezidentskom paláci v Bukurešti 31. mája 2019.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/