A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie… (Sk 1, 4)

A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie… (Sk 1, 4)
30. mája 2019 andreas

(Marko Rozkoš) Odchod majstra neznamená rozchod učeníkov. Práve naopak. Je pre nich príležitosťou zastúpiť majstra. Mandát však nestačí. Potrebný je jeho duch a jeho silné nadšenie. Dobrý majster ho odovzdá svojim – tým, ktorí pochopia, že bez majstrovho ducha to bude iba ich aktivita. Aby sme mohli konať Božie dielo, musíme mať Božieho ducha v sebe – inak to bude trápny fejk, prázdne heslá.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)