GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (200)

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (200)
27. mája 2019 andreas

Spolok sv. Cyrila a Metoda je náboženským a kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov na Slovensku. Svoju činnosť rozvíja medzi gréckokatolíkmi v celej Slovenskej republike i v zahraničí s úsilím zachovať a zveľaďovať dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy, a upevňovať náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov.