On volá svoje ovce po mene… (Jn 10, 3)

On volá svoje ovce po mene… (Jn 10, 3)
23. mája 2019 andreas

(Ján Rusnák) Základom vzťahu medzi pastierom a ovcami je osobné poznanie a láska. Ten, kto miluje, nepoznáva druhého ako objekt, ktorý mu patrí. Poznáva ho v slobodnom darovaní sa. Láska umožňuje hlbší pohľad do druhej osoby. Vtedy vzniká tajomné spojenie medzi dvoma milujúcimi sa, osobitné puto, vzájomné slobodné otvorenie sa jeden druhému.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)