Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával… (Jn 6, 11)

Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával… (Jn 6, 11)
22. mája 2019 andreas

(Ján Rusnák) Chlapec mal len päť chlebov a dve rybičky. Keď ich odovzdal Ježišovi, v jeho rukách sa zmenili na požehnanie pre mnohých. Ježiš koná mnohé zázraky cez nás, cez ľudí. Nezáleží na veľkosti zásob, ale na tom, či sme ochotní podeliť sa – odovzdať to Ježišovi. Je možné, že aj ďalší ľudia mali potraviny. Azda viac ako chlapec. Možno si pomysleli, že to aj tak nebude stačiť. A nepriniesli nič. Chlapec dal všetko, čo mal, a Ježiš z tejto ochoty spravil zázrak. Hoci nemáme veľa, keď sme ochotní podeliť sa, dejú sa zázraky. Viac získame, ako stratíme. Netýka sa to iba jedla či peňazí, ale aj viery, lásky, nadšenia, obetavosti. Prajem vám odvahu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)