Slovenský teológ jedným z expertov hodnotenia Karlovej univerzity

Slovenský teológ jedným z expertov hodnotenia Karlovej univerzity
20. mája 2019 andreas
Cieľom evaluácie, teda hodnotenia výskumu univerzity, je identifikovať silné a slabé stránky jednotlivých odvetví výskumu na univerzite. Začala sa už v apríli a ukončia ju v decembri budúceho roka.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/