Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. (Jn 6, 58b)

Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. (Jn 6, 58b)
13. mája 2019 andreas

(Ján Rusnák) Pokrm je veľmi potrebný pre človeka od jeho narodenia až po smrť. Ak by prestal jesť, zomrie. To, čo Ježiš povedal, znamená, že keď ho prijímame v Eucharistii, stávame sa nesmrteľnými. Aj keď nám oči zatlačia, aj keď naše ústa onemejú, ruky znehybnejú a naše srdce ukončí svoju činnosť, budeme žiť ďalej v Otcovej láske spolu s Ježišom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)