Hľa, bol si uzdravený; viac už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšieho. (Jn 5, 14)

Hľa, bol si uzdravený; viac už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšieho. (Jn 5, 14)
12. mája 2019 andreas

(Igor Suchý) Zo slov Ježiša môžeme spozorovať, že Boh má iný pohľad ako človek. A to je aj pre kresťana celoživotnou formáciou, aby „sa napasoval“ do Božej mentality. Svätý Pavol v Liste Rimanom píše, aby sme sa premenili obnovou zmýšľania (porov. 12, 2). Aj v tejto odpovedi vnímame, čo je pre Boha podstatné. Keď niekomu blahoželáme, väčšinou prajeme zdravie, zdravíčko. Veď je to dobré.

 

Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí, že byť bez ruky alebo očí, ktoré zvádzajú na hriech, je lepšie, ako byť hodený do večného ohňa (porov. Mt 5, 29 – 30). Preto je pre kresťana najpodstatnejšie mať pred očami spásu duše, lebo tak to vidí Boh. Možno si pomyslíte, že to preháňam, no aj na inom mieste Ježiš povie: „Lebo aký bude mať prospech (zisk) človek, ak by získal celý svet, a utrpela by škodu jeho duša? (Mk 8, 36)“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)