… naraz ho ožiarilo svetlo z neba. (Sk 9, 3)

… naraz ho ožiarilo svetlo z neba. (Sk 9, 3)
10. mája 2019 andreas

(Igor Suchý) Stretnutie Pavla so Svetlom radikálne mení jeho život. Iným spôsobom vstupuje do služby pre Pána. Bol nábožným židom, presvedčeným, že slúži Bohu jeho otcov. Ale až stretnutie s Kristom ho vovádza do pravdy a pravej služby. Stretávajme sa s ním a nechajme sa každý deň viesť jeho Duchom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)