Veď som nezostúpil z neba preto, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. (Jn 6, 38)

Veď som nezostúpil z neba preto, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. (Jn 6, 38)
8. mája 2019 andreas

(Igor Suchý) Na viacerých miestach evanjelia Ježiš hovorí podobne. Pretože splnil vôľu Otca, porazil hriech a daroval nám spásu. Urobil to, aby ukázal, kde je zmysel života a naplnenie kresťanského povolania. Kresťan sa každý deň modlí ako Ježiš, aby mohol plniť Božiu vôľu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)