Ľudové misie v Podkoniciach

Ľudové misie v Podkoniciach
5. mája 2019 andreas

V týždni od 4. do 12. mája 2019 sa budú ľudové misie konať aj vo farnosti Podkonice. Počas ôsmich dní bude tím misionárov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa pod vedením P. Petra Slobodníka a P. Jozefa Mihoka sláviť sväté omše, prihovárať sa v katechézach a vysluhovať sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Misijný program na škole aj pre mladých bude viesť spoločenstvo Shekinah z Radvane.
Posledné misie sa vo farnosti Podkonice konali pred 22 rokmi, v roku 1997. Boli mimoriadne tým, že sa uskutočnili po dlhých päťdesiatich rokoch (predtým tu boli ľudové misie v rokoch 1923 a 1940). Aj tie tohtoročné budú mimoriadne, pretože sa budú konať v roku, kedy si pripomenieme 200 rokov od posviacky farského kostola sv. Martina v Podkoniciach.

Viac nájdete tu.

 

 

Príbuzné články:

Misie vo farnosti Imeľ (apríl 2019)

Obnova misií vo farnosti Omšenie (apríl 2019)

Misie vo farnosti Senec (marec/apríl 2019)

Ľudové misie vo farnostiach Šenkvice a Oravské Veselé (marec 2019)

Obnova misií vo farnosti Sebedražie (marec 2019)

Ľudové misie vo farnosti Považské Podhradie (február 2019)

Obnova misií vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2019)

Misie vo farnosti Belá (január 2019)

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Misijný plán 2018

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/ludove-misie-v-podkoniciach/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)