Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? (Mk 16, 3)

Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? (Mk 16, 3)
5. mája 2019 andreas

(Igor Suchý) Ženy sa ocitli v ľudsky neriešiteľnej situácii. Podľa židovského zvyku chceli ísť urobiť to, čo sa patrí, ale prakticky to bolo neuskutočniteľné. No vieme, že situácia sa vyriešila. Chceli, ale nemohli. Pán im však dal zakúsiť svoju moc. Určite sme zažili podobnú situáciu. Chceli sme urobiť niečo dobré, ale po zvážení situácie sme skonštatovali, že sa to ľudsky nedá. Ženy čakali pomoc. Prišla, no nie od človeka.

 

Pán dovolí v našom živote takéto situácie, aby sme sa mu úplne odovzdali, bez pochybovania. Vtedy zakúsime, že Ježiš je Pánom nad všetkým. Je schopný nadviazať na našu ľudskú bezmocnosť a dotiahnuť veci do konca tak, aby sme ho chválili a velebili. On premieňa nemožné na možné.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)