… nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za takým, ktorý zostáva pre večný život, aký vám dá Syn človeka. (Jn 6, 27)

… nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za takým, ktorý zostáva pre večný život, aký vám dá Syn človeka. (Jn 6, 27)
4. mája 2019 andreas

(Igor Suchý) Človek robí mnohé aktivity, aby si zaistil život. Aby mal istotu. Aj keď je tento pozemský život krásny (veď je od Boha), predsa nás Ježišovo slovo volá k tomu, aby sme žili a konali pre večný život. Lebo tam je plnosť toho (na 100 %), čo tu na zemi aspoň čiastočne môžeme ochutnať a zažiť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)