Máš ma rád?

Máš ma rád?
3. mája 2019 andreas

Každý
z nás túži byť milovaný, ale zriedkakedy sa pýtame nejakého človeka: „Máš
ma rád?“ Bolo by to z našej strany asi netaktné. Zvyčajne ide
o tvrdenie, ktoré vyjadrujeme v prvej osobe: „Mám ťa rád. Má ťa rada.“

Keď Pán Ježiš stretne Petra na brehu
Tiberiadského jazera, Ježiš sa ho dva razy otvorene pýta: „Šimon, miluješ ma?“.

Peter odpovedá: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Vo svojej odpovedi Peter nepoužíva sloveso milovať (v gréckom pôvodnom texte agapào), ktoré vyjadruje úplný a nezištný dar vlastného života; používa slovo mať rád (v gréčtine filèo). Toto slovo vyjadruje lásku, ktorá zahŕňa aj vlastnú ohraničenosť. Zmŕtvychvstalý Pán prijíma túto Petrovu ohraničenú disponovanosť lásky, lebo tretia otázka Pána Ježiša znie: „Máš ma rád?“ Peter na základe svojej bolesti z trojitého zapretia obnovuje svoju lásku k Ježišovi: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

V
tejto skúsenosti Ježiš prejavuje voči Petrovi nielen svoje milosrdenstvo, ale
zveruje mu aj poslanie a opätovne mu hovorí: „Poď za mnou.“

Platí to aj v našom prípade. Teba a mňa sa Ježiš pýta: „Naozaj ma miluješ, máš ma rád?“ Aká je tvoja odpoveď?

Štefan Turanský SDB

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)