… ako Otec má v sebe život, tak dal aj Synovi, aby mal v sebe život. (Jn 5, 26)

… ako Otec má v sebe život, tak dal aj Synovi, aby mal v sebe život. (Jn 5, 26)
2. mája 2019 andreas

(Igor Suchý) Človek hľadá zmysel a plnosť života, lebo chce žiť naplno. Ale veľa ľudí ho nevie nájsť. Preto sa stane, že sa v živote popália. Ježiš svojím vzkriesením volá človeka, aby objavil a uveril, že iba on dáva to, čo hľadá. On vie, ako uskutočniť túto túžbu človeka.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)