… posúďte, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. (Sk 4, 19)

… posúďte, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. (Sk 4, 19)
1. mája 2019 andreas

(Igor Suchý) Apoštoli, premenení Kristovým duchom už nemajú strach svedčiť pred židmi o jeho vzkriesení a verejne ohlasovať evanjeliovú zvesť. Sú verní poslaniu aj napriek útokom. Nebáli sa sveta, lebo bol v nich Duch, ktorý im dával istotu, že Boh ide s nimi. Na čom viac záleží? Na vernosti Bohu aj za cenu potupenia alebo sa chceme páčiť svetu?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)