… robte pokánie a obráťte sa… (Sk 3, 19)

… robte pokánie a obráťte sa… (Sk 3, 19)
29. apríla 2019 andreas

(Igor Suchý) V gréckej pôvodine sa prvé sloveso etymologicky prekladá ako zmena myslenia (metanoia) a  druhé (epistrefein) značí, že s ľútosťou sa pozeráme na minulosť, navraciame sa k Bohu a začíname nový život. Preto aj kresťanský život nesie tento štýl. Každodenne mám myslieť ináč ako tento svet a každodenne sa mám obracať k Božej láske a ňou sa nechať viesť cestou večnej spásy.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)