… on musí rásť, ja však ubúdať. (Jn 3, 30)

… on musí rásť, ja však ubúdať. (Jn 3, 30)
27. apríla 2019 andreas

(Igor Suchý) Tieto slová Jána sú obrazom kresťanského života, aby sa Boh v každom pokrstenom mohol zrealizovať, aby sme mohli naplniť svoje poslanie. Takto celý život je umenšovaním starého človeka, egoizmu a pýchy v našom vnútri, a vzrastanie nového človeka s duchom Ježiša Krista. Svätý Pavol hovorí: „… nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2, 20).

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)