… ale on hovoril o chráme svojho tela. (Jn 2, 21)

… ale on hovoril o chráme svojho tela. (Jn 2, 21)
26. apríla 2019 andreas

(Igor Suchý) Ježiš v dialógu so židmi hovorí o svojom vzkriesení, o chráme, ktorý bude za tri dni obnovený Otcovou mocou. Nechápali ho, lebo rozmýšľali pozemsky. Problém kresťanov je veľmi podobný. Mnohé veci v našom živote nechápeme a nevidíme ich z Božej perspektívy, ale z ľudskej, pretože v nás nepôsobí Kristov duch, ktorý nás otvára Božím veciam.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)