… vytrvalo sa zúčastňovali na vyučovaní apoštolov, na spoločnom živote, na lámaní chleba a modlitbách. (Sk 2, 42)

… vytrvalo sa zúčastňovali na vyučovaní apoštolov, na spoločnom živote, na lámaní chleba a modlitbách. (Sk 2, 42)
25. apríla 2019 andreas

(Igor Suchý) Prvé cirkevné spoločenstvá kresťanov fungovali na tomto princípe, aby sa mohli zachovať a ďalej rozvíjať. Rovnako aj dnes to platí pre kresťana a jeho život, teda počúvať učenie Cirkvi, žiť spoločenstvo na rôznych úrovniach a zúčastňovať sa na liturgickom živote, aby miestne spoločenstvo veriacich mohlo prežiť za každých okolností.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)