GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (195)

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN (195)
23. apríla 2019 andreas

Na Svätý a Veľký štvrtok si vladyka Milan Chautur spolu s duchovenstvom svojej eparchie pripomenul sviatosť Eucharistie i ustanovenie kňazstva. Slávnosť v Košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky umocnilo vymenovanie nového protosynkela Košickej eparchie, ktorý je v súčasnosti najmladším generálnym vikárom v rámci Katolíckej cirkvi na Slovensku.
Otec Jaroslav Lajčiak pochádza z obce Úpor neďaleko Trebišova. Za kňaza bol vysvätený v roku 2010. Svoje teologické štúdiá začal v Prešove a zavŕšil na Collegium Orientale nemeckom v Eichstätte, ktoré je súčasťou miestnej Katolíckej univerzity. Vyššie štúdia absolvoval v Ríme.
Arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi mu 6. apríla 2019 udelil cirkevný titul archimandrita ako prejav vďaky a uznania za službu Cirkvi a dôstojnú reprezentáciu jeho miestnej eparchie v Ríme na poli akademickom i pastoračnom.