… a počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov vykladal im všetky Písma, čo sa na neho vzťahovali. (Lk 24, 27)

… a počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov vykladal im všetky Písma, čo sa na neho vzťahovali. (Lk 24, 27)
23. apríla 2019 andreas

(Igor Suchý) Ježiš vedel, že prišiel naplniť Božie slovo, ktoré sa na neho vzťahovalo. Takto chcel učeníkom poukázať, že to, čo sa udialo v tých dňoch, je Božia vôľa. Preto aj kresťan má celý svoj život napísaný v Písmach. Tam môže nájsť, čo je Božia vôľa pre jeho život, aby bol spasený.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)