… počnúc od Jánovho krstu až do dňa, v ktorý nám bol vzatý, stal sa s nami svedkom jeho vzkriesenia. (Sk 1, 22)

… počnúc od Jánovho krstu až do dňa, v ktorý nám bol vzatý, stal sa s nami svedkom jeho vzkriesenia. (Sk 1, 22)
22. apríla 2019 andreas

(Igor Suchý) Apoštolom, ohlasovateľom dobrej zvesti, bol ten, kto bol svedkom Kristovho vzkriesenia. Cirkev v Jeruzaleme sa rodí na základe tejto prevratnej udalosti. Je spoločenstvom ľudí, ktorí majú jedného Ducha – Kristovho, vzkrieseného a kresťan nemôže byť autentickým svedkom bez stretnutia sa so Vzkrieseným. Iba Kristov Duch nás uschopňuje svedčiť o tejto Láske, ktorá porazila zlo.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)