Christos voskrese!

Christos voskrese!
21. apríla 2019 andreas

(Vladimír Sekera-Mikluš) Jeden podnikateľ dal inzerát do novín: Ak hľadáš výborne platenú prácu, príď zajtra na pohovor. Prišlo mnoho ľudí a stáli v dlhokánskom rade. Zrazu z radu vybehol mladý muž, všetkých predbehol a vošiel do kancelárie. Po chvíľke vyšiel podnikateľ a všetkým sa poďakoval za to, že prišli. Pozíciu už obsadil týmto mužom. Všetci boli nahnevaní, šomrali a nadávali na to, že ich predbehol. Nik si však nevšimol, že podnikateľ celý čas vyklepával morzeovkou na okno: „Ak ma počuješ a chceš byť zamestnaný, nehľaď na nič a príď rýchlo teraz do mojej kancelárie.“ Mladý muž to počul. Súčasťou práce bolo používanie morzeovky a on mal vnímavé srdce. Zareagoval.

 

Dnes Cirkev volá: „Kristus vstal z mŕtvych! Vstal z radu mŕtvych, z tmy hrobu. Klope na naše srdcia a vyzýva nás: ,Vystúp z radu.‘“ Ako sa to dá? Svojimi silami toho nie sme schopní. Boh dáva milosť. Dáva silu víťaza nad všetkou temnotou. Vystúp z radu tých, ktorí sú v duchovnej smrti, a prijímaj Ježišovu moc, aby sa odvalil aj tvoj kameň hrobu a zažil si vo svojom živote Božie víťazstvá.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)