… uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. (Mt 24, 30b)

… uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. (Mt 24, 30b)
15. apríla 2019 andreas

(Vladimír Sekera-Mikluš) Prvý raz prišiel Ježiš na svet nenápadne, pred očami pár skromných svedkov. V noci, v zabudnutom kúte zeme, v maštali. Aj teraz takto prichádza medzi nás. Nenápadne v slove, v Eucharistii a ešte nenápadnejšie v trpiacom bratovi. Z tejto predpovede sa poučme, že jeho slávnemu príchodu sa raz potešia len tí, ktorí úprimne veria a cez ktorých sa objavuje medzi nami aj teraz.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)