Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. (Jn 11, 6)

Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. (Jn 11, 6)
13. apríla 2019 andreas

(Vladimír Sekera-Mikluš) Ježiš odkladá návštevu rodiny, ktorú miloval. Vyzerá to tak, že sa ho ich utrpenie netýka ani nedotýka. Prečo? Aby ich vieru posilnil, naučil ich čakať a urobil pre nich ešte väčšie dobro. Ježišov časový plán a zámer sa líšil od ich. Božie plány a vôľa sa môžu líšiť od toho, po čom túžime, keď na nás dolieha súženie. Boh nám odpovedá podľa svojej múdrosti, svojho času a lásky.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)