Uhol pohľadu

Uhol pohľadu
12. apríla 2019 andreas

„Všetko
závisí od uhľa pohľadu,“ povedal mi raz istý spolubrat. Spočiatku som nad tým
krútil nosom, keď sme debatovali na istú tému, ale po čase som zistil, že mal
pravdu.

Aj
evanjelista Lukáš vo svojich pašiách (najmä v 23. kapitole), ktoré sa
čítajú na Kvetnú nedeľu, tiež hovorí o viacerých pohľadoch na ukrižovaného
Ježiša: ľud tam stál a díval sa (v. 36), poprední muži a vojaci
sa mu posmievali, celé zástupy tých,
čo sa zišli na toto divadlovideli, čo sa deje, bili sa do
pŕs a vracali sa domov. Všetci
jeho známi
stáli obďaleč (v. 49) i ženy,
ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali
sa na to, kde uložia jeho telo (v. 55). No a nakoniec je tu stotník, ktorý keď vidí, čo sa stalo (v. 47), uznáva, že Ježiš bol muž spravodlivý.

Ako
vtedy, tak aj teraz sa na Ježišovo utrpenie možno pozerať rôznymi postojmi:
výsmech, nevera, že ľudská zloba je tak veľká, tichá kontemplácia, biť sa v
prsia, vzývať Boha alebo ho oslavovať, uznať jeho spravodlivosť – a pritom ma
to vnútorne nezasiahne, nedotkne, nezmení, som akoby neprítomný, síce dojatý,
no aj naďalej len súčasťou davu, ktorý sa zišiel, aby videl „toto divadlo“, ako
hovorí evanjelista.

My
však potrebujeme iný pohľad. V 22. kapitole evanjelista Lukáš hovorí
o Petrovi, ktorý zaprie Ježiša. Keď Ježiš práve v tú chvíľu
prechádza, pozrie sa na Petra (v. 59 – 62) a Peter zaplače. Nie Peter sa pozrie
na Ježiša, ale je to Ježiš , ktorý sa pozrie na Petra. Evanjelista použije
grécke slovo, ktoré vyjadruje hlboký, prenikavý pohľad do jeho vnútra, ktorý
Petra mení.

Každý
z nás potrebuje pri svojich zradách, zaváhaniach, popretiach,
nevernostiach, vlažnostiach, aby sa na nás Ježiš pozrel práve týmto pohľadom.

Ako
je dôležitý Ježišov pohľad v Lukášovom podaní, podobne by mal byť dôležitý
aj pohľad zasvätených osôb, ktoré sa rozhodli Ježiša nasledovať na jeho ceste.
Tento pohľad by mal ovplyvňovať a stvárňovať aj náš pohľad počas Veľkého
týždňa. Veď aj my sa môžeme pozerať rôznymi pohľadmi na „divadlo“ Ježišovho
utrpenia, ale iba vtedy, keď dovolíme, aby Ježišov pohľad spočinul na nás,
prenikol do nášho vnútra a začal nás meniť, môžeme radostne prežiť
a zažiť svoju Veľkú noc.

Všetko
závisí od uhla pohľadu.

Štefan Turanský SDB
Foto: Barbora Jarinová

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)