Pripomíname si 69. výročie násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov

Pripomíname si 69. výročie násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov
12. apríla 2019 andreas
Príslušníci bezpečnostných orgánov vtedy vtrhli do 56 mužských kláštorov, rehoľných domov a farských úradov v Československu. Akcia bola zameraná na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov. Je známa aj pod názvom Barbarská noc. V tom čase už mala všetku moc v rukách Komunistická strana Československa.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/