… preneste moje kosti odtiaľto! (Gn 50, 25)

… preneste moje kosti odtiaľto! (Gn 50, 25)
12. apríla 2019 andreas

(Vladimír Sekera-Mikluš) Jozefova vytrvalá viera bola upretá na Boží prísľub, že Kanaán je domovom jeho ľudu. Preto žiadal, aby jeho kosti boli prenesené do zasľúbenej zeme. O štyristo rokov neskôr, keď Izraeliti opúšťajú Egypt, berú ich so sebou. Aj my vieme, že naša budúcnosť nie je v tomto svete, ale v nebeskej vlasti, kde budeme navždy žiť s naším Bohom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)