Kvetná nedeľa – Pánov vchod do Jeruzalema

Kvetná nedeľa – Pánov vchod do Jeruzalema
10. apríla 2019 andreas

Tropár 4. hlas. Keď sme s tebou zomreli a boli pochovaní krstom, Kriste, Bože náš, stali sme sa tvojím vzkriesením hodnými nesmrteľného života. Ospevujeme ťa a voláme: Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Utiereň. Evanjelium: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17) Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: Apoštol: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9) Evanjelium: Jn 41. […]

The post Kvetná nedeľa – Pánov vchod do Jeruzalema appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Obsah bol automatický prevzaný zo stránok Bratislavskej eparchie – www.grkatba.sk.