Ja som Jozef! (Gn 45, 3)

Ja som Jozef! (Gn 45, 3)
10. apríla 2019 andreas

(Vladimír Sekera-Mikluš) Keď to bratia počuli, zrazu sa im osvetlil Boží zámer. Nepotrebovali sa už nič spýtať. Z nového zorného uhla videli všetko, čo sa stalo za ostatné roky. Všetky otázky, neistoty, ktoré v nich roky driemali, sú zodpovedané. Niečo podobné nastane, keď sa zjaví Boh a riekne: „Ja som Pán.“ Vtedy sníme závoj z našich očí a pochopíme všetko, čo sa udialo v našich osobných dejinách akoby z iného, toho správneho uhla.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)