Lampou tela je tvoje oko. (Lk 11, 34a)

Lampou tela je tvoje oko. (Lk 11, 34a)
8. apríla 2019 andreas

(Vladimír Sekera-Mikluš) Oko je nástrojom tela na prijímanie svetla. Ak je zdravé, môže ho plne prijímať aj využívať. Keď má nedostatky, nevidí a má problémy pri chôdzi i práci. Podobne je to aj s duchovným okom, s postojmi, motívmi a túžbami človeka. Ak je zamerané na Božiu vôľu, potom do jeho vnútra preniká svetlo Božieho slova a prináša ovocie – požehnanie a spásu. Kam máš upretý pohľad dnes?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)