… v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas. (Gn 22, 18)

… v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas. (Gn 22, 18)
5. apríla 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Poslúchať možno na základe strachu pred mocnejším a poslúchať možno aj na základe dôvery tomu, kto ma vyzýva niečo urobiť. Ten druhý prípad je hodnotnejší, lebo je výrazom vzťahu náklonnosti. Abrahám Bohu uveril, lebo v živote zažil záujem Boha vstúpiť do vzťahu s ním. To ho podnietilo, ako omnoho neskôr aj Pannu Máriu, povedať Bohu svoje bezhraničné: „Dôverujem ti“, a tak sa obaja (Abrahám i Bohorodička) stali požehnaním pre všetky národy. Boh takýto vzťah ponúka každému.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)