Podporte svojimi 2 % z dane misijnú činnosť redemptoristov a vydavateľstva Slovo medzi nami!

Podporte svojimi 2 % z dane misijnú činnosť redemptoristov a vydavateľstva Slovo medzi nami!
5. apríla 2019 andreas

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Neustále hľadáme nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu. Pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha sú ľudové misie a exercície, farská pastorácia, pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi, pastorácia cez vydavateľstvo a médiá.

Preto sa aj tento rok uchádzame o vaše 2 % z dane, ktoré použijeme  na financovanie našej misijnej práce. Ďakujeme za vašu pomoc.

 

Ako nám môžete darovať svoje 2 percentá?

Údaje o prijímateľovi:

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi
právna forma:
účelové zariadenie cirkvi a náboženské organizácie
Adresa: Puškinova 1, 811 04 Bratislava
IČO: 0
0587133

 

Ak ste ZAMESTNANEC a vaše daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

  1. Od svojho zamestnávateľa si vyžiadajte Potvrdenie o zaplatení dane za r. 2018.
  2. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) za r. 2018.
  3. Tieto tlačivá zašlite do 30. 4. 2019 na svoj daňový úrad podľa miesta bydliska.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA a daňové priznanie si podávate sám/sama, vypíšte naše údaje do príslušnej časti:

  1. fyzická osoba – príjmy len zo závislej činnosti: typ A
  2. fyzická osoba – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov: typ B

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA, vyplňte naše údaje do daňového priznania práv. osôb.

Ak ste v roku 2018 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín, môžete zo svojich daní poukázať 3 %. 

Posledný termín na podanie daňového priznania, ak ho podávate sami, je 31. 3. 2019. Vyhlásenie o poukázaní 2 %, resp. 3 % a potvrdenie o zaplatení na daňový úrad je potrebné zaslať do 30. 4. 2019.

Ďakujeme za vašu podporu! 

—-
Twitter

Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/podporte-svojimi-2-z-dane-misijnu-cinnost-redemptoristov-a-vydavatelstva-slovo-medzi-nami/
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)